Numer wpisu:2568

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:05/27/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2010/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Zofia Korzeń - "Biuro Usług Turystycznych ROBINSON" w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie biura dokonane są następujące potrącenia:
w każdym przypadku opłata manipulacyjna w wysokości 50 PLN, jeżeli rezygnacja nastąpiła
do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy,
do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy - 25% ceny,
do 20 dni przed terminem imprezy - 50%,
do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy - 70%,
poniżej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy 85%"

Branża:Turystyka


Powrót