Numer wpisu:5822

Data wpisu:10/09/2014

Data wydania wyroku:07/17/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 9786/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Szymon Wysocki-Moryc CentroGroup w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy najpóźniej na 14 dni przed terminem jej wygaśnięcia, po tym terminie uważa się umowę za przedłużoną na kolejne 12 miesięcy"

Branża:Nieruchomości


Powrót