Numer wpisu:4584

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:02/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3344/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Katarzyna Wachel

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z pracy Poczty Polskiej i związane z tym upadki zwierząt podczas wysyłki"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót