Numer wpisu:605

Data wpisu:01/03/2006

Data wydania wyroku:10/06/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 71/04

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:„Komputery” Sp. z o.o. w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Odbiór towaru tylko po zwrocie zgłoszenia – Serwis nie wydaje duplikatów. Nieodebranie sprzętu w terminie jest wolą wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony – art. 180 kc w związku z art. 60 kc”

Branża:Sprzedaż konsumencka

Wyrok:

Powrót