Numer wpisu:4242

Data wpisu:02/13/2013

Data wydania wyroku:10/26/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3998/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maria Czarnek

Oznaczenie pozwanego:Domo-System Bożena i Zbigniew Lisowscy spółka jawna w Lublinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT)"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót