Numer wpisu:5835

Data wpisu:11/04/2014

Data wydania wyroku:09/11/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 1559/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Anita Mach - Nieruchomości PROFIT w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych w bazie danych Pośrednika dla celów wykonania niniejszej umowy, przekazywania informacji przez Pośrednika, rzeczoznastwa majątkowego oraz badań i analiz rynkowych"

Branża:Nieruchomości


Powrót