Numer wpisu:2525

Data wpisu:09/19/2011

Data wydania wyroku:06/06/2011

Sygnatura akt: XVII AmC 893/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Józef Mrozowicz, Renata Zubrzycka - Biuro Podróży "Olimp"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, B.P. "Olimp" potrąci z jego wpłat:
5.1 opłatę manipulacyjną w wysokości 50,00 zł w przypadku rezygnacji w terminie do 30 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy,
5.2 20 % ceny imprezy - w przypadku rezygnacji między 29 a 22 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
5.3 30 % ceny imprezy - w przypadku rezygnacji między 21 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
5.4 95 % ceny imprezy - w przypadku rezygnacji między 14 a 1 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy lub niestawienia się na miejsce zbiórki."

Branża:Turystyka


Powrót