Numer wpisu:1387

Data wpisu:04/22/2008

Data wydania wyroku:12/05/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 126/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W końcowym rozliczeniu lokalu będzie uwzględniona wartość udziału w pomieszczeniu przeznaczonym dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Kwota przypadająca na każdy lokal będzie proporcjonalna do udziału w powierzchni wspólnej budynku."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót