Numer wpisu:4507

Data wpisu:04/12/2013

Data wydania wyroku:08/30/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1544/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Piotr Łukasiak - Piotr Łukasiak Peter Wild&Partners z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione przez system SMS (...)"

Branża:Inne usługi


Powrót