Numer wpisu:5779

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:05/28/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 13322/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Piotr Kryjak - Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Autofinance w Słubicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. (...) Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej"

Branża:Inne usługi


Powrót