Numer wpisu:2620

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:12/09/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 2235/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie reklamacje powinny być składane:
- natychmiast po zaistnieniu sytuacji będącej przyczyną reklamacji - u pilota
- w ciągu 7 dni od daty zakończenia wycieczki Klient ma prawo do (a w przypadku gdy wcześniej nie zawiadomił - obowiązek) pisemnego złożenia/uzupełnienia reklamacji u przedstawiciela Polferris, u którego Klient zawarł umowę"

Branża:Turystyka


Powrót