Numer wpisu:1440

Data wpisu:06/12/2008

Data wydania wyroku:04/27/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 14/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wawel Service Sp. z o. o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W przypadku nie dokonania pierwszej wpłaty, zadatek o jakim mowa w pkt. 1 nie podlega zwrotowi. "

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót