Numer wpisu:907

Data wpisu:10/18/2006

Data wydania wyroku:09/09/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 51/04

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Krzysztof Ziemniak i Olga Ziemniak

Oznaczenie pozwanego:Miniwille Sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Klient po dokonaniu przez developera sprzedaży otrzyma zwrot kwoty za jaką nabył udział we współwłasności działki oraz zwrot kwoty jaką wpłacił na budowę domu. Różnica pomiędzy kwotą, o której mowa w zdaniu poprzednim a kwotą uzyskaną w wyniku sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości, służy Developerowi. Developer po znalezieniu nabywcy zwróci klientowi opłacone przez klienta kwoty na zakup ziemi oraz budowy domu pomniejszone o 5% zaliczki”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót