Numer wpisu:5145

Data wpisu:08/07/2013

Data wydania wyroku:06/05/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 8597/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jerzy Partyka

Oznaczenie pozwanego:Marta Monika Sobczak

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 31 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 45 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep zobowiązuje się poinformować klienta, a klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót