Numer wpisu:5814

Data wpisu:09/18/2014

Data wydania wyroku:12/22/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 5157/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Wioletta Winiarska - Art. Maginarium z siedzibą w miejscowosci Brzostek

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zwracany towar nie może być uszkodzony, musi być w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, bez śladów użytkowania oraz kompletny"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót