Numer wpisu:6169

Data wpisu:10/16/2015

Data wydania wyroku:06/25/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 32496/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Andrzej Tomasz Sokołowski

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczń Ergo Hestia S.A. w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ergo Hestia nie odpowiada także za szkody powstałe: podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikające z naturalnego zużycia) lub spowodowane wstrząsami na nierównościach dróg albo będące następstwem korozji lub wad fabrycznych, a także będącymi następstwem nienależycie przeprowdzonych wcześniejszych napraw"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót