Numer wpisu:2521

Data wpisu:09/19/2011

Data wydania wyroku:02/07/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3559/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Wojciech Filipek - "Optim" w Rzeszowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Biuro Podróży Optim Travel zastrzega sobie prawo zmiany ceny z przyczyn od niego niezależnych np.: wzrostu kursu dewiz, cen paliwa, podatków i innych opłat."

Branża:Turystyka


Powrót