Numer wpisu:1652

Data wpisu:07/22/2009

Data wydania wyroku:05/04/2009

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 48/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Rafał Sangowski

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Koszt części zamiennych z uwzględnieniem procentowo ustalonego rynkowego ubytku wartości części - nie przekraczającego procentowo ustalonego poziomu ubytku wartości rynkowej pojazdu ustalonego przez TUiR Warta S.A. - określonego w kalkulacji naprawy."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót