Numer wpisu:6000

Data wpisu:02/20/2015

Data wydania wyroku:09/23/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9024/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:D.I.L.L. Nieruchomości sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zasady umowy obowiązują po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu co do Klientów reprezentowanych i pokwitowanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania niniejszej umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót