Numer wpisu:2562

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:07/29/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1142/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z/s w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Biuro Podróży Soltur spółka z o.o. z/s w Krakowie (dawniej Przedsiębiorstwo Związkowe Soltur)

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Soltur nie odpowiada za stratę/uszkodzenie bagażu w trakcie podróży"

Branża:Turystyka


Powrót