Numer wpisu:2169

Data wpisu:02/09/2011

Data wydania wyroku:10/07/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1780/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Jolanta Walas-Zdunek - Biuro Podróży Sun Sport z siedzibą w Kaliszu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator nie odpowiada za ewentualną kradzież lub zgubienie jakichkolwiek wartościowych rzeczy (CD, MP3, aparat fotograficzny itp.) posiadanych przez uczestnika w trakcie trwania imprezy"

Branża:Turystyka


Powrót