Sygnatura akt: VI AGa 3/18
Data wyroku: 2018-03-27
Rodzaj praktyk: Porozumienia ograniczające konkurencję