Sygnatura akt: XVII AmA 16/17
Data wyroku: 2019-02-28
Rodzaj praktyk: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów