Sygnatura akt: VI ACa 1117/14
Data wyroku: 2018-03-27
Rodzaj praktyk: Porozumienia ograniczające konkurencję