Sygnatura akt: XVII Ama 15/19
Data wyroku: 2021-10-29
Rodzaj praktyk: Klauzule niedozwolone