Sąd: SĄD APELACYJNY
Przedsiębiorca: Cemex Polska Sp. z o.o.
Numer decyzji: DOK-7/2009
Data decyzji: 12/08/2009
Praktyka: Porozumienia ograniczające konkurencję
Sygnatura akt: VI ACa 1117/14
Data wydania wyroku: 03/27/2018
Wyrok: Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że:
1) zmienił częściowo zaskarżoną decyzję Prezesa UOKiK nr DOK-7/09:
a) w pkt I, II, III, IV, V i VI w ten sposób, że:
– w miejsce art. 9 u.o.k.k. wskazał podstawę prawną w postaci art. 10 ust. 1 i 2 u.o.k.k.;
- stwierdził zaniechanie praktyk ograniczających konkurencję i opisanych w powyższych punktach z dniem 30 czerwca 2006 r.;
b) w punkcie XXV w ten sposób, że obniżył nałożone kary pieniężne w stosunku do:
- Grupy Ożarów S.A. do kwoty 92.491.343,06 zł
- Cemex Polska Sp. z o.o. do kwoty 69.443.992,20 zł
- Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. do kwoty 31.406.794,64 zł
- Cementowni „Warta” S.A. do kwoty 23.191.117,02 zł
- Cementowni „Odra” S.A. do kwoty 11.937.371,27 zł
2) oddalił odwołania w pozostałym zakresie;
3) koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie zniósł;
II. oddalił wszystkie apelacje w pozostałej części;
III. koszty postępowania apelacyjnego pomiędzy stronami wzajemnie zniósł.
Kara finansowa po wyroku sądu: 69.443.992,2 PLN
Decyzja utrzymana w mocy Zmieniona
Wyrok prawomocny:
Skarga kasacyjna
Powrót

Wszystkie wyroki powiązane z decyzją

Sygnatura akt: VII AGa 847/20
Data wyroku: 2021-05-21
Dotyczy: Lafarge Cement S.A. z Małogoszczy i Górażdże Cement S.A. z Choruli i Grupa Ożarów S.A. w Karsach i Cemex Polska Sp. z o.o. w Warszawie i Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. w Sitkówce-Nowiny i Cementownia Warta S.A. w Trębaczewie i Cementownia Odra S.A. w O

Sygnatura akt: VI AGa 3/18
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Górażdże Cement S.A.

,

Sygnatura akt: VI AGa 3/18
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Górażdże Cement S.A.

Sygnatura akt: VI ACa 1117/14
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Grupa Ożarów S.A.

Sygnatura akt: VI ACa 1117/14
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Cemex Polska Sp. z o.o.

Sygnatura akt: VI ACa 1117/14
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Sygnatura akt: VI ACa 1117/14
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Cementownia Warta S.A.

Sygnatura akt: VI ACa 1117/14
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Cementownia Odra S.A.