Sąd: SĄD APELACYJNY
Przedsiębiorca: Rainbow Tours Spółka Akcyjna w Łodzi
Numer decyzji: RŁO-55/2013
Data decyzji: 2013-12-23
Praktyka: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Sygnatura akt: VI ACa 660/15
Data wydania wyroku: 06/26/2016
Wyrok: Sąd zmienił wyrok SOKiK
Sąd zmienił decyzję oniżając karę o połowę
Kara finansowa po wyroku sądu: 44.171 PLN
Decyzja utrzymana w mocy Zmieniona
Wyrok prawomocny:
Skarga kasacyjna
Powrót

Wszystkie wyroki powiązane z decyzją

Sygnatura akt: VI ACa 660/15
Data wyroku: 2016-06-26
Dotyczy: Rainbow Tours Spółka Akcyjna w Łodzi

Sygnatura akt: XVII Ama 77/14
Data wyroku: 2015-03-09
Dotyczy: Rainbow Tours Spółka Akcyjna w Łodzi