Sąd: SOKIK
Przedsiębiorca: Artur Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Potenza di Lana Artur Nowak” w Poznaniu
Numer decyzji: RKR-12/2016
Data decyzji: 12/30/2016
Praktyka: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Sygnatura akt: XVII AmA 16/17
Data wydania wyroku: 02/28/2019
Wyrok: Sąd oddalił odwołanie spółki.
Kara finansowa po wyroku sądu: 29.331 PLN
Decyzja utrzymana w mocy Utrzymana
Wyrok prawomocny:
Apelacja
Powrót

Wszystkie wyroki powiązane z decyzją

Sygnatura akt: XVII AmA 16/17
Data wyroku: 28.02.2019
Dotyczy: Artur Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Potenza di Lana Artur Nowak” w Poznaniu