Sąd: SOKIK
Przedsiębiorca: GetBack Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
Numer decyzji: DOZIK-4/2020
Data decyzji: 04/27/2020
Praktyka: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Sygnatura akt: XVII AmA 57/20
Data wydania wyroku: 04/06/2022
Wyrok: SOKiK zmienił decyzję w ten sposób, że usunął z uzasadnienia fragment decyzji dotyczący jej charakteru jako prejudykatu. W pozostałym zakresie odwołanie zostało oddalone. Sąd uznał prawidłowość wydanej decyzji zarówno w zakresie ustaleń faktycznych, jak i dokonanej przez Prezesa UOKiK oceny prawnej.
W decyzji nie nałożono kary pieniężnej.
Kara finansowa po wyroku sądu: PLN
Decyzja utrzymana w mocy Utrzymana
Wyrok prawomocny:
Apelacja
Powrót

Wszystkie wyroki powiązane z decyzją

Sygnatura akt: VII AGa 674/22
Data wyroku: 30.12.2020
Dotyczy: GetBack Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

Sygnatura akt: XVII AmA 57/20
Data wyroku: 06.04.2022
Dotyczy: GetBack Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie