Sąd: SOKIK
Przedsiębiorca: ITI Neovision S.A z siedzibą w Warszawie
Numer decyzji: DDK-1/2013
Data decyzji: 04/26/2013
Praktyka: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Sygnatura akt: XVII AmA 102/13
Data wydania wyroku: 05/12/2015
Wyrok: Sąd zmienił Decyzję w pkt IV oraz oddalił odwołanie w pozostałym zakresie.
Kara finansowa po wyroku sądu: 5.420.560 PLN
Decyzja utrzymana w mocy Zmieniona
Wyrok prawomocny:
Apelacja
Powrót

Wszystkie wyroki powiązane z decyzją

Sygnatura akt: akt VI ACa 1067/15
Data wyroku: 29.11.2016
Dotyczy: ITI Neovision sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Sygnatura akt: I NSK 4/18
Data wyroku: 15.02.2019
Dotyczy: ITI Neovision sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Sygnatura akt: XVII AmA 102/13
Data wyroku: 12.05.2015
Dotyczy: ITI Neovision S.A z siedzibą w Warszawie