Sąd: SĄD NAJWYŻSZY
Przedsiębiorca: „POR BUD” Zakład Budowlany Andrzej Porczyński w Łodzi
Numer decyzji: RŁO-53/2012
Data decyzji: 12/19/2012
Praktyka: Pozostałe
Sygnatura akt: I NSK 6/18
Data wydania wyroku: 01/29/2019
Wyrok: SN stwierdził, iż skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie
Kara finansowa po wyroku sądu: 10.000 PLN
Decyzja utrzymana w mocy Utrzymana
Wyrok prawomocny:
Powrót

Wszystkie wyroki powiązane z decyzją

Sygnatura akt: I NSK 6/18
Data wyroku: 29.01.2019
Dotyczy: „POR BUD” Zakład Budowlany Andrzej Porczyński w Łodzi

Sygnatura akt: VI ACa 1141/15
Data wyroku: 16.01.2017
Dotyczy: „POR BUD” Zakład Budowlany Andrzej Porczyński w Łodzi