Sąd: SĄD APELACYJNY
Przedsiębiorca: Lafarge Cement S.A. z Małogoszczy i Górażdże Cement S.A. z Choruli i Grupa Ożarów S.A. w Karsach i Cemex Polska Sp. z o.o. w Warszawie i Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. w Sitkówce-Nowiny i Cementownia Warta S.A. w Trębaczewie i Cementownia Odra S.A. w O
Numer decyzji: DOK-7/2009
Data decyzji: 12/08/2009
Praktyka: Porozumienia ograniczające konkurencję
Sygnatura akt: VII AGa 847/20
Data wydania wyroku: 05/21/2021
Wyrok: Sąd Apelacyjny uznał, że w sprawie konieczne jest wydanie wyroku kasatoryjnego, z uwagi na wskazówki zawarte w wyroku Sądu Najwyższego z 29 lipca 2020 r. Konieczne jest bowiem przeprowadzenie pierwszoinstancyjnego postępowania dowodowego w zakresie ustalenia daty zaniechania praktyk ograniczających konkurencję przez poszczególne cementownie, z wyłączeniem Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli. W odniesieniu do spółki Górażdże Cement S.A. Sąd Apelacyjny potwierdził, że sprawa została prawomocnie zakończona. W odniesieniu do tej spółki utrzymana została kara pieniężna w wysokości ustalonej w Decyzji Prezesa UOKiK z 8 grudnia 2009 r. nr DOK-7/09, to jest w kwocie 62.414.187,02 zł. Wskutek orzeczeń sądowych zmodyfikowana została jedynie data zaniechania praktyki z 30 na 23 czerwca 2006 r., czyli na dzień złożenia wniosku leniency.
Dzisiejsze orzeczenie oznacza, że nie ma wątpliwości odnośnie do tego, że strony (cementownie) stosowały praktyki ograniczające konkurencję wskazane w ww. Decyzji, ale konieczne jest ustalenie dat ich zakończenia, co może mieć wpływ na wymiar kar pieniężnych.
Kara finansowa po wyroku sądu: 62.414.187,02 PLN
Decyzja utrzymana w mocy Zmieniona
Wyrok prawomocny:
Skarga kasacyjna
Powrót

Wszystkie wyroki powiązane z decyzją

Sygnatura akt: VII AGa 847/20
Data wyroku: 2021-05-21
Dotyczy: Lafarge Cement S.A. z Małogoszczy i Górażdże Cement S.A. z Choruli i Grupa Ożarów S.A. w Karsach i Cemex Polska Sp. z o.o. w Warszawie i Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. w Sitkówce-Nowiny i Cementownia Warta S.A. w Trębaczewie i Cementownia Odra S.A. w O

Sygnatura akt: VI AGa 3/18
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Górażdże Cement S.A.

,

Sygnatura akt: VI AGa 3/18
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Górażdże Cement S.A.

Sygnatura akt: VI ACa 1117/14
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Grupa Ożarów S.A.

Sygnatura akt: VI ACa 1117/14
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Cemex Polska Sp. z o.o.

Sygnatura akt: VI ACa 1117/14
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Sygnatura akt: VI ACa 1117/14
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Cementownia Warta S.A.

Sygnatura akt: VI ACa 1117/14
Data wyroku: 2018-03-27
Dotyczy: Cementownia Odra S.A.