Sąd: SĄD APELACYJNY
Przedsiębiorca: Multimedia Polska S.A. w Gdyni
Numer decyzji: DDK-30/2015
Data decyzji: 12/30/2015
Praktyka: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Sygnatura akt: VII Aga 146/19
Data wydania wyroku: 09/21/2020
Wyrok: Sąd zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego zmniejszając nałożoną na Mutimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni karę do kwoty 3.544. 594,13 zł i oddalił apelację w pozostałej części.
Kara finansowa po wyroku sądu: 3.544.594,13 PLN
Decyzja utrzymana w mocy Zmieniona
Wyrok prawomocny:
Skarga kasacyjna
Powrót

Wszystkie wyroki powiązane z decyzją

Sygnatura akt: XVII AmA 42/16
Data wyroku: 30.10.2018
Dotyczy: Multimedia Polska S.A. w Gdyni

Sygnatura akt: VII Aga 146/19
Data wyroku: 21.09.2020
Dotyczy: Multimedia Polska S.A. w Gdyni