Sąd: SOKIK
Przedsiębiorca: Polski Dom Maklerski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie
Numer decyzji: RBG-2/2019
Data decyzji: 02/04/2019
Praktyka: Klauzule niedozwolone
Sygnatura akt: XVII Ama 15/19
Data wydania wyroku: 10/29/2021
Wyrok: Sąd oddalił odwołanie PDM S.A.
Kara finansowa po wyroku sądu: 2.074.483 PLN
Decyzja utrzymana w mocy Utrzymana
Wyrok prawomocny:
Apelacja
Powrót

Wszystkie wyroki powiązane z decyzją

Sygnatura akt: XVII Ama 15/19
Data wyroku: 29.10.2021
Dotyczy: Polski Dom Maklerski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie