Sąd: SĄD APELACYJNY
Przedsiębiorca: BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu (Niemcy)
Numer decyzji: DKK-173/2014
Data decyzji: 12/31/2014
Praktyka: Kontrola koncentracji
Sygnatura akt: VI ACa 715/16
Data wydania wyroku: 10/02/2017
Wyrok: Sąd oddalił apelację spółki.
Kara finansowa po wyroku sądu: 20.000 PLN
Decyzja utrzymana w mocy Utrzymana
Wyrok prawomocny:
Skarga kasacyjna
Powrót

Wszystkie wyroki powiązane z decyzją

Sygnatura akt: XVII AmA 14/15
Data wyroku: 07.03.2016
Dotyczy: BP Europa SE

Sygnatura akt: VI ACa 715/16
Data wyroku: 02.10.2017
Dotyczy: BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu (Niemcy)