Sąd: SĄD APELACYJNY
Przedsiębiorca: Orange Polska S.A. w Warszawie
Numer decyzji: DDK-26/2016
Data decyzji: 12/30/2016
Praktyka: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Sygnatura akt: VII AGa 217/29
Data wydania wyroku: 03/18/2021
Wyrok: Sąd oddalił apelację spółki.
Kara finansowa po wyroku sądu: 28.630.372 PLN
Decyzja utrzymana w mocy Utrzymana
Wyrok prawomocny:
Skarga kasacyjna
Powrót

Wszystkie wyroki powiązane z decyzją

Sygnatura akt: VII AGa 217/29
Data wyroku: 18.03.2021
Dotyczy: Orange Polska S.A. w Warszawie

Sygnatura akt: XVII AmA 19/17
Data wyroku: 15.01.2019
Dotyczy: Orange Polska S.A. w Warszawie