Numer decyzji:DIH-110/2020
Data wydania decyzji:08/26/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.34.2020.PS
Uczestnicy postępowania: M. J. W. Usługi transportowe. Sprzedaż opału i materiałów budowlanych (…..)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Tak
Branża:47.78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Region:Mazowieckie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót