Numer decyzji:DIH-98/2020
Data wydania decyzji:07/27/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.51.2020.PS
Uczestnicy postępowania: MS M. Ś.
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Podlaskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót