Numer decyzji:DIH-113/2020
Data wydania decyzji:09/28/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.69.2020.PS
Uczestnicy postępowania: Firma Wielobranżowa „K….” B.K., K. K. Spółka Jawna
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Lubuskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót