Numer decyzji:DIH-137/2020
Data wydania decyzji:09/03/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.48.2020.PS
Uczestnicy postępowania: Firma Handlowo Usługowa „K….” J. K., (…..)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Tak
Branża:47.78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Region:Małopolskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót