Numer decyzji:DIH-99/2020
Data wydania decyzji:09/15/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.65.2020.PS
Uczestnicy postępowania: AGROMUND Sp. z o.o. (….)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Opolskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót