Numer decyzji:DIH-153/2020
Data wydania decyzji:10/14/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.53.2020.PS
Uczestnicy postępowania: Pan W. W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (….)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Tak
Branża:47.78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Region:Wielkopolskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót