Numer decyzji:DIH-100/2020
Data wydania decyzji:08/24/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.58.2020.PS
Uczestnicy postępowania: WĘGLEX W. W. w (…)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:47.78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Region:Wielkopolskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót