Numer decyzji:DIH-142/2020
Data wydania decyzji:10/07/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.52.2020.PS
Uczestnicy postępowania: (….)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Tak
Branża:47.78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Region:Łódzkie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót