Numer decyzji:DIH-101/2020
Data wydania decyzji:08/24/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.56.2020.PS
Uczestnicy postępowania: PPHU BUDROL S. S. w … (….)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Wielkopolskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót