Numer decyzji:DOZIK-3/2019
Data wydania decyzji:05/30/2019
Sygnatura akt:DOZIK-8.610.20.2017.KA/MO
Uczestnicy postępowania: Netia S.A. z siedzibą w Warszawie
Rodzaj praktyki:Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Kara:Nie
Branża:61.10 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
Region:Mazowieckie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót