Numer decyzji:DIH-92/2020
Data wydania decyzji:08/18/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.31.2020.PS
Uczestnicy postępowania: T. C. „TADPOL”, (….)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Tak
Branża:47.78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Region:Mazowieckie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót