Numer decyzji:DIH-138/2020
Data wydania decyzji:10/06/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.49.2020.PS
Uczestnicy postępowania: (…..)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Tak
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Opolskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót