Numer decyzji:DIH-103/2020
Data wydania decyzji:08/27/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.57.2020.PS
Uczestnicy postępowania: (……)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:46.11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW
Region:Lubuskie
Decyzja:
OdwołanieTak
Orzecznictwo:
Powrót