Numer decyzji:DIH-157/2020
Data wydania decyzji:10/09/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.62.2020.PS
Uczestnicy postępowania: Pan P. Z. (…), prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (……)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Tak
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Podkarpackie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót